Walterus Huijg is geboren op maandag 11 februari 1839 te Santpoort en overleden in ,,St. Joannes de Deo” ziekenhuis te Haarlem, en op donderdag 12 juni 1924 bijgezet in het priestergraf op het R.K. St. Jozeph-kerkhof te Helder. Walterus Huijg was van 24 december 1887 tot 5 oktober 1923 pastoor van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus te Helder.