Stichting R.K. begraafplaats Sint Jozef Den helder

Voorwaarden en tarieven per 1 januari 2019
1e diepte is beneden ,2e diepte is boven
over de grafmonumenten
Afmetingen monumenten oude afd AB model vrije keuze *
190 cm lengte
80 cm breedte
95 cm hoogte ( max )
Afmetingen afd.N model verplicht model **
Afmetingen afd. L en afd. J model ,geen zerken**
195 cm lengte
90 cm breedte
95 cm hoogte ( max )
* Op afdeling A , B hoeft men geen monument te plaatsen
** Op afdeling N, L en J is men verplicht een monument te plaatsen
Bij bovenstaande kosten komen de kosten van inhuren e d.

Grafhuur voor 20 jaar € 1000,-
Verlening voor 10 jaar € 500,-
Grafhuur voor 20 jaar tot 12 jaar € 500,-
Verlening voor 10 jaar tot 12 jaar € 1000,-
Huur eeuwigdurend €3500,-
Huur eeuwigdurend tot 12 jaar € 1750,-
Grafkelder moet eeuwigdurend ingehuurd worden
Bovenstaand huur voor 2 grafruimten
Legeskosten per begrafenis € 150,-
Legeskosten tot 12 jaar per begrafenis € 75,-

Overzetting of opgraving (excl openen ) € 600,-
Administratiekosten € 25,-
Baar/lift € 50,-
Begraven op werkdagen na 15:00 uur € 150,-
Begraven op Zaterdag tot 12:00 uur € 150,-
tot 15:00 € 300,- extra

* Eeuwigdurend = huur tot sluiting van de begraafplaats
Wijzigingen onder voorbehoud.

Prijzen urnentuin
huur 5 jaar € 300,-
verlenging per 5 jaar € 300,-
Urn plaatsen in keldertje € 125,-
2 de urn huur tot 5 jaar volmaken
eeuwigdurend* € 4000,-
Administratiekosten € 25,-

De urnenplaats is 80 × 80 cm.
Het monument mag niet groter zijn dan 60 × 60 cm.
De hoogte niet hoger dan 90 cm.

Prijzen urnenmuur
huur 5 jaar € 300,-
verlenging per 5 jaar € 250,-
Eeuwigdurend* € 3000,-
Letterplaat zwart of impala red graniet € 150,-
Ring om een vaas te bevestigen € 15,-
Vaasje € 2,75
Administratiekosten € 25,-

Begraven op zaterdag, of op werkdagen na 15:00 uur € 150,-

eeuwigdurend IS HUUR TOT SLUITING VAN BEGRAAFPLAATS
Wijzigingen onder voorbehoud