Stichting R.K. Begraafplaats “Sint Jozef”.

Ik neem u mee naar de Jan Verfailleweg 20a. Nabij “ Het Witte Huis”, bekend als voormalig bloemenhandel/winkel van de fam. J. Raaijmakers, bevindt zich de R.K. begraafplaats Sint Jozef. Terug naar de historie was het pastoor van Beuzekom die in november 1917 uitkeek naar een geschikte locatie voor een begraafplaats. Het initiatief voor dit plan werd ondersteund door de Helderse parochiebesturen van de O.L.V.O.O.- en door de Petrus en Paulus kerk. Het voorbereidende werk heeft geduurd tot 31 augustus 1922. Op deze datum, op de verjaardag van de toenmalige Koningin Wilhelmina werd om 10.00 uur ’s morgens de begraafplaats onder grote belangstelling plechtig ingewijd. Sinds die tijd hebben vele honderden parochianen daar hun laatste rustplaats gevonden. Vanaf het begin is er ook een priestergraf. Sinds juni 1924 werd er ruimte gegeven voor het maken van een staande grafzerk en grafkelders. Hierin worden de priesters ten grave gedragen/bijgezet die diensten hadden verricht voor de katholieke geloofsgemeenschap van Den Helder en omstreken. Deze grafkelders zijn nog steeds in gebruik. De priestergraven zijn eeuwig durende graven!
Op verzoek van de parochiebesturen O.L.V.O.O.- en Petrus en Paulus kerk, werd in 1952 de Stichting R.K. Begraafplaats Sint Jozef, conform burgerlijke rechtsvorm opgericht. De toenmalige grafdelver, die plotseling overleed in 1957 werd opgevolgd door zijn zoon, de huidige beheerder Jan Raaijmakers. Toen hij trouwde met mej. Ludie Lutterman werden beiden het beheerdersechtpaar. Zij doen dit nu ruim 50 jaar samen.
Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden. Jaarlijks komen zij 3 keer bij elkaar voor overleg. Daarnaast functioneert er een dagelijks bestuur. Het bestuur en vrijwilligers organiseren onder andere omstreeks 2 november de jaarlijkse “Lichtjesloop”.
De begraafplaats bestaat in 2022, 100 jaar!


Max van Wijk


Voor informatie of toelichting kunt u altijd terecht bij het beheerdersechtpaar.
Zij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer; 0223-613857

RK begraafplaats Sint Jozef
Jan Verfailleweg 20 A
1783 AV Den Helder  

                                                                    
R.K.Begraafplaats St Jozef  aan de Jan Verfailleweg voorheen de Strooweg.