Dokter Antonius Johannes Fredericus Thorbecke

Op donderdag 17 september 1953 overleed te Den Helder op 66 jarige leeftijd dokter A. J. F.
Thorbecke. Antonius Johannes Fredericus Thorbecke (1886-1953) werd geboren in
Amsterdam. Thorbecke studeerde te Amsterdam en verkreeg in 1916 het artsdiploma. Na
enige jaren bij de Koninklijke Marine als officier van gezondheid werkzaam te zijn geweest,
vestigde hij zich in 1924 te Den Helder als huisarts en kreeg reeds spoedig een uitgebreide
praktijk. Daarnaast vond hij tijd voor andere werkzaamheden; hij was onder andere adviseur
van het Wit-Gele Kruis, curator van het Gemeentelijk Lyceum en kerkmeester van de
parochie HH Petrus en Paulus kerk aan de Kerkgracht. Mede dankzij zijn initiatief en
onvermoeid streven werd te Den Helder, in de twintiger jaren van de vorige eeuw het St.
Lidwina ziekenhuis gesticht. Gedurende de bezettingsjaren bleef hij te Den Helder en
trachtte zijn praktijk onder wel zeer moeilijke en enerverende omstandigheden uit te
oefenen. In deze zorgelijke jaren kon hij als geneesheer van de Rijkswerf veel voor het
personeel doen. Een ernstige ziekte noopte dokter Thorbecke om op 1 januari 1952 zijn
praktijk in stilte neer te leggen. Slechts ingewijden wisten hoe groot deze slag voor hem was.
Met te grote inspanning van zijn resterende krachten trachtte hij zijn gedwongen rust zo
nuttig mogelijk te besteden. Thorbecke was een diep gelovig mens, die de geestelijke noden
van zijn patiënten aanvoelde en begreep. Op dinsdag 21 september 1953 werd dokter
Thorbecke onder grote belangstelling van familie, collega’s en talrijke oud-patiënten ter
aarde besteld op de R.K. begraafplaats Sint Jozef.