Jan Bernhard Hendrik Blom

Op de Algemene begraafplaats bevindt zich een opmerkelijk graf namelijk dat van Jan
Bernard Hendrik Blom en zijn vrouw Anna Johanna Heijting. Jan Bernard Hendrik Blom
(1888-1934) Kapt. Luit. ter Zee, Ridder in de Huisorde van Oranje overleed op zaterdag 13
januari 1934. Kapt. Luit. Ter Zee. J.B.H. Blom is op dinsdag 16 januari met militaire eer op de
Algemene Begraafplaats te Huisduinen ter aarde besteld. De heer H.P. Peteri uit Enschede
sprak namens de broer van de overledene, die zelf door een ernstige ziekte verhinderd was
aanwezig te zijn, woorden van afscheid. Tweede spreker was vice-admiraal Brutel de la
Rivière, die namens de minister van defensie de teraardebestelling bijwoonde. Hij herdacht
de overledene als een braaf kameraad met een eerlijk karakter, met hard en ziel aan de
marine toegewijd. Kap. Luit. Ter Zee Van de Sande Lacoste sprak namens de officieren en als
jaargenoot van de overledene een woord van afscheid. Tenslotte sprak uit naam van vele
vrienden, de heer Ranneft uit Den Haag.