Anna Clasina Leijer, is geboren te Den Helder op zaterdag 11 augustus te Den Helder op donderdag 28 september 1916 overleden in Den Helder. Ze was een dochter van Nicholaas Jacobus Leijer en Johanna Catharina Prins. Anna Clasina Leijer was een Nederlands fotograaf en ze was ongetrouwd. Zij was een van de eerste Nederlandse vrouwen die dit beroep uitoefende in de laat-negentiende en vroeg twintigste eeuw. Als fotograaf heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het op de kaart zetten van Den Helder. Haar werk werd aangekocht door het Rijksmuseum, het Marinemuseum en het Scheepvaartmuseum. Werk van haar hand werd in 1894 geschonken aan Koningin Wilhelmina en maakt nu deel uit van de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag.

Haar foto's hebben vaak het water in en rond Den helder als onderwerp. De grote schepen van de Koninklijke Marine zijn dan prominent in beeld. Het viel op dat Anna Clasina in de regel een hoog standpunt in nam voor haar camera. Ze bleef niet op de kade staan, maar beklom met haar zware apparatuur de trappen van kerken, torens en kazernes om een bijzonder perspectief te kiezen. Voor het fotograferen van de Rijkswerf koos ze er voor om de kerktoren aan de Weststraat te beklimmen.

Het hoogtepunt in de loopbaan van Anna Clasina Leijer werd bereikt op 12 september 1894. Toen brachten koningin-moeder Emma en koningin Wilhelmina een bezoek aan de havenstad. Anna Clasina Leijer had een geweldig punt gekozen om het eerste deel van de rijtoer vast te leggen. Aan de Kanaalweg, tegenover de Postbrug stond toen nog een rij huizen. De fotografe posteerde zich op de eerste verdieping en wachtte geduldig af. Op het Koningsplein, enkele honderden meters van de Postbrug, was een grote ereboog opgericht. Toen de koetsen daar onder door ratelden, stelde Leijer haar camera scherp. Ze drukte af op het moment dat het eerste rijtuig met Emma en Wilhelmina over de brug reed.

De familie Leijer had een brede maatschappelijke interesse. Diverse familieleden emigreerden naar het buitenland. Haar oudste broer, Jacob Christiaan Leijer, was werkzaam als Hoofdopzichter bij publieke werken in Pretoria Zuid-Afrika. Er woonde een broer in New York en een ander in Chili. Eén zuster leefde lange tijd in Soerabaja, Nederlands-Indië.
Anna Clasina bleef echter in Den Helder, waar zij haar hele leven heeft gewoond.