De Algemene Begraafplaats

De Algemene Begraafplaats van de gemeente Den Helder bestaat ruim vierhonderd jaar en is een van de oudste begraafplaatsen van Nederland.
De oudste kaart waar op de begraafplaats is te zien dateert uit 1606 en de oudste grafzerk is van 1672. Het historische deel van de begraafplaats is
van grote cultuurhistorische waarde, vanwege de ouderdom en omdat er een aantal belangrijke personen uit de historie van den Helder begraven liggen.
De negentiende-eeuwse gebouwen vertonen stijlkenmerken van de Amsterdamse school en de slingerende paden in het plantsoengedeelte zijn tuinontwerpen van architect L.A. Springer

In 2012 is de begraafplaats uitgebreid op het voormalig volkstuincomplex direct grenzend aan de begraafplaats. Zo is er ruimte ontstaan voor ongeveer 240 kindergraven en 400 huurgraven waaronder Islamitische graven. De mogelijkheid tot Joods begraven bestaat al. Op deze wijze biedt Den Helder aan alle bewonersgroeperingen ruimte voor het begraven van hun dierbaren.