Activiteiten.

Vormen van Herinneringen
Lichtwandeling Katholieke begraafplaats ‘Sint Jozef’

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Na het verliezen
van een dierbare beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door
dat geleefde leven te herdenken, kunnen we de inspiratie, het gedachtegoed en de
betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen, maar herdenken
om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben.
Op zondag 3 november 2019 vindt op de katholieke begraafplaats ‘Sint Jozef’ aan de Jan
Verfailleweg de speciale herdenking ‘Vormen van Herinneringen’ plaats. Dit is alweer voor de
10 de keer. Hierbij staat gezamenlijk herdenken centraal. Iedereen die iemand wil gedenken, is
van harte welkom, ongeacht of de overledene begraven of gecremeerd is op onze
begraafplaats. Kaarsen en fakkels zorgen voor vuur en licht tijdens de lichtwandeling langs
de graven. Gedurende de wandeling wordt er muziek gespeeld en worden gedichten
voorgedragen.
Na afloop kunt u met elkaar napraten onder het genot van kopje koffie of thee.
Zondag 3 november 2019, Katholieke begraafplaats ‘Sint Jozef’, Jan Verfailleweg te
Den Helder, lichtwandeling 19.00-20.30 uur.